Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

Съдебни школи в чужбина

Национална школа на магистратурата на Франция
Юридическо училище в Испания
The National Judicial College - САЩ
The Netherlands Helsinki Committee
Национален институт на магистратите е Румъния
Център за обучение на магистрати в Черна гора
Център за обучение на магистрати в Сърбия

 

 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail: krs@kz-court.org