Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията

Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

ДОБРЕ ДОШЛИ!

16 АПРИЛ 2019 г. - „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ” Моля, отворете файла

Създадохме тази интернет - страница с идеята да сме полезни за всички физически и юридически лица.

Съдът е призван да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Независимата съдебна власт придава стабилност, ненакърнимост и справедливост за всеки.

Днес магистратите и съдебните служители са изправени пред голямо изпитание и отговорност, произтичащи от реформата в съдебната система и изискването за достигане равнището на европейското правораздаване чрез унифициране на българското и европейските законодателства.

В Районен съд Казанлък работят:

•  10 магистрати;

•  2 държавен съдебен изпълнител;

•  2 съдии по вписвания;

• 34  съдебни служители.

„Административен ръководител – председател” на съда е
Радослава Николова Маждракова

Председателят на съда е с приемно време за граждани всеки понеделник от 14.00 - 17.00 часа.
стая 13 втори етаж.

Достъп до публикуваните съдебни актове - чрез "Съдебни актове"

Указания за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове

Рубрики в сайта на ВСС - "Третата власт отвътре"

 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail: krs@kz-court.org