Р     Е    Ш   Е   Н   И   Е  

 

Казанлък, 06.01.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Казанлъшкият районен съд гражданска колегия в публичното съдебно заседание на двадесет и втори декември две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                                                Председател : КЕТИ КОСЕВА

 

при секретаря М. К. като разгледа докладваното от съдия КОСЕВА гражданско дело № 1901/2014 год.  за да се произнесе взе предвид следното :

          Молбата е за прекратяване на граждански брак с развод по взаимно съгласие с правно осн. чл.50 СК.

          Молителите А.Ш.Р. и Ш.Ш.Р. твърдят, че са съпрузи от 25.11.1991 год., имат две пълнолетни деца. И двамата са взели сериозно и непоколебимо решение брака им да бъде прекратен с развод при условията на постигнатото и представено споразумение. Молят съда да прекрати брака им с развод по взаимно съгласие и да одобри постигнатото споразумение.

          В проведеното съдебно заседание съдът след като се убеди в сериозното и непоколебимо съгласие на молителите брака им да бъде прекратен по взаимно съгласие, извърши проверка на споразумението и констатира, че то не противоречи на морала, на изискванията на закона и може да бъде утвърдено.

          По допускането на развода съдът определя окончателна държавна такса от 65 лв., от която молителката е внесла 25 лв. при подаване на молба и следва да довнесе 7,50лв. а молителят следва да за плати 32,50 лв. държавна такса по с/ка на КРС.

          Водим от горното съдът

 

                                      Р       Е       Ш     И      :

 

            ПРЕКРАТЯВА  с развод по взаимно съгласие сключеният на 25.11.1991 год. в с. Хаджи Димитрово, общ. Казанлък, граждански брак между А.Ш.Р.,  ЕГН ********** *** и Ш.Ш.Р., ЕГН ********** ***.

 

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение както следва :

            ПРЕДОСТАВЯ семейното жилище, представляващо дворно място с къща находящо се с. за ползване на двамата молители - А.Ш.Р. и Ш.Ш.Р. както следва: за общо ползване на двамата дворното място, тоалетната, банята и стаята с мивка в жилищната сграда, за самостоятелно ползване от А.Ш.Р. ***, за самостоятелно ползване от Ш.Ш.Р.  стаята с изглед към двора.

 

            ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име Г.

 

ОСЪЖДА      А.Ш.Р.,  ЕГН **********  с п.а. да заплати  на Казанлъшкия РС държавна такса по допускането на развода в размер на 7,50 лв.

 

ОСЪЖДА      Ш.Ш.Р., ЕГН ********** с п.а. да заплати  на Казанлъшкия РС държавна такса по допускането на развода в размер на 32,50 лв.

 

СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг.

 

РЕШЕНИЕТО e окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :