Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията

Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

Как да стана съдебен заседател
Вътрешни правила за съдебните заседатели мандат 2015-2020 г.
Закон за съдебната власт-Раздел II Съдебни заседатели
Наредба № 7 от 28.09.2017 г.за съдебните заседатели
Наръчник на съдебните заседатели-юни 2017 г. НИП

Съдебни заседатели
 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail: krs@kz-court.org