Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията

Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

АДВОКАТИ - гр. Казанлък

Айля Ахмед Мемиш
ул. "П. Р. Славейков" 6
тел.: (0431) 21302; GSM: (088) 7369419

Александър Костов Александров
ул. "Славейков" 5, ет. 1, ап. 2
тел.: (0431) 21936; GSM: (088) 7889875

Ангел Николов Боев
ул. "Паисий Хилендарски" 33, ет. 1, офис 1
тел.: (0431) 63004; GSM: (089) 8722255
e-ma i l: anb.com@d i r . bg

Анелия Геориева Станчева
бул. "Ал. Батенберг" 240 тел.: (0431) 63859
тел.: (0431) 48830; GSM: (088) 7841387

Анета Цветанова Миткова - Славова
УЛ. "Розова долина" 2; тел.: (0431) 64154
тел.: (0431) 29759; GSM: (088) 8733160

Ваня Димитрова Андреева
ул. "Славейков" 5
тел.: (0431) 25795; GSM: (088) 7427772

Велина Иванова Стойчева
ул. "П. Хилендарски " 4
тел.: (0431) 7 03 35; GSM: (0897) 041 941

Велислав Николаев Драмов
ул. "Свети Никола" 5, ет. 2, ап. 8
тел.: (02) 9584764; факс: (02) 9516181
GSM: (088) 8847806; тел.: (02) 9274340

Веселин Петков Денев
лишен от право да упражнява
адвокатска професия

Даниела Стойнова Русинова
ул. "Скобелев" 19, ет. 3, ап. 6
тел.: (0431) 22878; GSM: (088) 9848751

Дечко Генчев Дечков
ул. "Славянска" 6
тел.: (0431) 28819; GSM: (089) 8749838

Дончо Иванов Бояджиев
ул. "Славянска" 8, ет. 1
(042) 640483; GSM: (089) 9468990

Евгени Пенчев Джурков
ул. "Розова Долина" 4; тел.: (0431) 21520
тел.: (0431) 46057; GSM: (088) 8452677

Елена Борисова Сярова
ул. "Кирил и Методи" 10, ет. 1
тел.: (0431) 63853; (048) 833866

Елена Костова Александрова
ул. "Славейков" 5; тел.: (0431) 64651
тел.: (0431) 23573; GSM: (089) 9304693

Иван Георгиев Чоков
ул. "Тонзос" 8, ап. 12
тел.: (0431) 62706; GSM: (088) 8874044

Иво Начков Недялков
ул. "Васил Априлов" 2
тел.: (0431) 63136; GSM: (088) 8754221

Красимира Тодорова Горунска
ул. "Св. Кирил и Методи" 12, ет. 2, ап. 4
тел.: (0431) 63444
тел.: (0431) 46044; GSM: (088) 8460444

Кънчо Атанасов Пепелешков
ул. "Паисий Хилендарски" 18А
тел.: (0431) 62054; GSM: (088) 7303711

Маргарита Денкова Денкова
ул. "Йордан Стателов" 1
тел.: (0431) 68759; факс: (0431) 68758
тел.: (0431) 68760; GSM: (088) 8709206

Мариана Борисова Стойнева
пл. "Севтополис" 14
тел.: (0431) 63712; GSM: (089) 8508982

Мариета Петрова Пепелешкова
ул."Шипченска епопея" №11 етаж 1 офис №5
тел.0431/888 99 и GSM: 0888 30 31 69 и 0893 666 014
е-mail: mpepeleshkova@gmail.com

Марийка Димитрова Шопова - Панчева
ул. "Кирил и Методи" 10
тел.: (0431) 62273; факс: (0431) 62273
GSM: (088) 8373526

Миглена Руменова Маркова
ул. "Кирил и Методий" 18
тел.: (0431) 20571; GSM: (088) 8841937

Милена Колева Кацарова
ул. "Г. Скобелев" 17
тел.: (0431) 43005; GSM: (088) 8536128

Милка Николова Енчева
ул. "Шейновска" 11, ВХ. Б, ап. 14
тел.: (0431) 63196; факс: (0431) 25424
GSM: (088) 8213656

Моника Божидарова Динева
ул. "Паисий Хилендарски" 13, ет. 1, ап. 2
тел.: (0431) 22503; GSM: (088) 8559163

Николай Гочев Господинов
ул. "Славейков" 1
тел.: (0431) 27030; GSM: (089) 7242772

Николай Златанов Димитров
ул. "Славянска" 10, ет. 2
тел.: (0431) 63746; GSM: (088) 8222778

Николай Христов Нейков
ул. "Паисий Хилендарски" 18А, ет. 2, ап. 4
тел.: (0431) 64170; GSM: (088) 8303336

Пепа Илиева Стоилова
ул. "Славянска" 10; тел.: (0431) 27875
GSM: (089) 8570897; e-mail: pep4o@abv . bg

Петранка Василева Янева
ул. "Петко Стайнов" 10
тел.: (0431) 64890; факс: (0431) 63086
(048) 986115; e-ma i l: yanevapepa @ abv . bg

Петя Димитрова Керанова
ул. "Паисий Хилендарски" 33, офис 3, ет. 1
(0431) 63006; GSM: (088) 8594592

Радка Димитрова Кирилова
ул. "Васил Априлов" 2
тел.: (0431) 49551; GSM: (089) 6696248

Ралица Христова Митова
ул. "Стефан Караджа" 19
GSM: (089) 9933449

Румяна Дякова Гитева
ул. "Славянска" 8, ап. 2
GSM: (089) 9426337

Светослав Бонев Бакоев
ул. "Братя Миладинови" 3, ВХ. А, ап. 5
тел.: (0431) 47128; GSM: (088) 7840346

Силвена Маринова Търпанова
ул. "Славянска" 2
тел.: (0431) 89437; GSM: (088) 9513919

Силвия Георгиева Ангелова
ул. "Паисий Хилендарски" 33, ет.1
GSM: (088) 9878139

Соня Радославова Стефанова
ул. "Хан Крум" 26, ет.1, ап.1
тел.: (0431) 28310; GSM: (088) 7591376

Стефан Маринов Стефанов
ул. "Хан Крум" 26, ет.1, ап.1
тел.: (0431) 28310; GSM: (088) 8303058

Тамара Григориевна Маркова
ул. "Славянска" 8, ет. 2
тел.: (0431) 47348; GSM: (088) 9208479

Татяна Атанасова Атанасова
ул. "Севтополис" 14
тел.: (0431) 43890; GSM: (089) 8928445

Татяна Калчева Ботева
ул. "Илинден" 18
GSM: (088) 7461958

Теодора Денчева Хариэанова
ул. "Ген. Скобелев" 21, ВХ. Б, ап. 22
тел.: (0431) 22269

Тодор Андреев Тодоров
ул. "Чудомир" 3
тел.: (0431) 26373; GSM: (089) 8523385

Тодор Стефанов Катеров
ул. "Яворов" 17
тел.: (0431) 21382

Христо Нейков Христов
ул. "Паисий Хилендарски" 18А, ет. 1, ст. 4
тел.: (0431) 64170; тел.: (0431) 22764
GSM: (088) 8302324

Христо Рачев Марков
ул. "Чудомир" 1
GSM: (088) 7419957

Цветанка Иванова Маркова
ул. "Славянска" 9, офис 2;
тел.: (0431) 63263; GSM: (089) 8579731

АДВОКАТИ - гр. Мъглиж

  Митьо Иванов Димитров
ул. "Гео Милев" 83;
тел.: (04321) 2358; GSM: (089) 5153306

 

Адвокати в съдебен район Казанлък
 
 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail: krs@kz-court.org