Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

Други

Регистър на административните структури
към МП
Управление на средствата от Европейския съюз
към МФ
Временна комисия за промени в Конституцията
към Парламента
Съдебна власт и правосъдие
към страницата на Министерски съвет
Новини на тема "правосъдие"
от МС
Асоциация на прокурорите в България
Асоциация на студентите юристи - Пловдив
Българският правен портал
Висш адвокатски съвет
Камара на следователите в България
Национална Асоциация Правна Инициатива за Местно
амоуправление (НАПИМС)
Националната асоциация на студентите юристи "ЕЛСА-България”
Национално сдружение на съдебните служители
Нотариална камара на Република България

Патентно ведомство на Република България
Регистър на внесените в Народното събрание законопроекти
Съюз на съдиите в България
Съюз на юристите в България
Американски юридически портал
Български институт за правно развитие
Фондация “Български адвокати за правата на човека”
law.com
Dictionary - правни термини
Юридически портал - FindLaw
California Criminal Defense Attorneys
Uniform Law Commissioners

 

 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail: krs@kz-court.org