Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ


работно време с граждани
от 9.00 до 17.00

стая

I Етаж

телефони
код 0431

 

Бюро съдимост

6 72 55

 

Съдебни зали № 4,5

 

4

Призовкари

6 72 44

6,7

Съдии по вписванията

6 72 48; 6 72 49

10

Съдии изпълнители

6 72 50

9,11

Деловодство съдебно изпълнителна служба

6 72 53: 6 72 52

12

Секретар съдебно изпълнителна служба

6 72 54

 

стая

II Етаж

телефони
код 0431

 

Съдебни зали № 1,2,3

 

13,14

Председател
Административен секретар
Факс

6 72 22
6 72 21
6 38 34; 6 72 46

20

Факс деловодство

6 72 32

20

Регистратура

6 72 33

20

Гражданско деловодство

6 72 34; 6 72 32

20

Наказателно деловодство

6 72 47

18

Архив

6 72 36

15

Съдебни секретари

6 72 37

16

Съдебни секретари

6 72 38

 

Съдебни секретари

6 72 39

 

Съдебни секретари

6 72 40

17

Системен администратор

6 72 42

 

стая

III Етаж

телефони
код 0431

31

Заместник председател

6 72 30

38

главен счетоводител и счетоводител

6 72 45

26,29

Районни съдии

6 72 29 ; 6 72 26

39,30

Районни съдии

6 72 24 ; 6 72 27

32,33

Районни съдии

6 72 25 ; 6 72 28

40

Районни съдии

6 72 31

37

Съдебни секретари

6 72 41

В Районен съд - Казанлък са открити горещи телефонни линии / 0431-6 32 55 и 0431-6 41 01 / за корупция на магистратите и служителите в съда. Сигнали могат да бъдат подавани и в приемния ден / понеделник от 14 до 17 часа / на председателя.

 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail:krs@kz-court.org